Списак тема и подтема

У приложеној табели дат је списак тема и подтема  за израду самосталног пројекта ученика 8. разреда.
Ученици раде пројекат у паровима. Када се определе за групу са подтемама ученици се опредељују за групу подтема на којима ће радити.

i8spzaveb

Технички захтеви за израду пројекта су на адреси
Comments