Задаци у обради пројектних задатка

Специфични задаци (подтеме) које треба да се обраде у оквиру пројекта су дати на посебним страницама посвећених датој теми. У циљу равномерног оптерећења ученика поједине теме су подељене на неколико сегмената да би ученици имали приближно исти број подтема (задатака) које треба да реализују.

Први општи захтев

Назив сајта је назив теме
Пример
СЈ2. Писано изражавање
Назив сајта се уноси у пољу
Именујте
свој сајт:
приликом креирања сајта

Други општи захтев

УРЛ адреса пројекта је у формату
201011SP<grupa>
где је група ознака групе подтема
Пример
Ознаке пројекта су у формату
201011SP2
Део наведен ознаке УРЛ се наводи у пољу
Ваш сајт ће се налазити на овој URL адреси:
приликом креирања сајта

Трећи општи захтев

У пољу
Категорије сајтова
унети следећи текст
Самостални пројекат, VIII, 2010/2011, информатика и рачунарство

Четврти општи захтев

Приликом креирања сајта у пољу
Опис сајта
унети назив теме из првог општег захтева

Пети општи захтев

У бочној траци унети  следеће ставке
Текст (у  којој ће се налазити аватар ваше презентације)
Навигацију (у којој ће се налазити линкови ка креираним страницама)
Одбројавање (број дана до краја школске године)
Власници сајта
Аутори странице
Пример за речено је на следећој слици до које се долази избором опције Управљај овим сајтом
а потом избором Изглед сајта у прозору који се отворио као на слици

Аватар презентације ћете урадити најбрже ако користите Microsoft Power Point на следећи начин користећи пример аватара ове презентације са линка:
 • Отворити презентацију
 • Изменити слајд тако да позадина буде другачија и унесите тему ваше презентације користећи украсна слова
 • Сачувајте презентацију у формату за слике (JPG)
 • Учитајте слику у првој ставци бочне траке

Шести општи захтев

Сваки сајт мора да има следеће стране
 • Почетна (или Прва)
 • Обавештења
 • Странице на којима су обрађене подтеме (задаци)
 • Ресурси (корисни линкови који су коришћени)
 • Импресум

Седми општи захтев

Почетна страна треба да садржи поздравну поруку и кратак опис пројекта.
Пример поруке је следећи
Добро дошли на пројекат ученика <навести имена и презимена чланова тима> из <навести разред и одељење> у оквиру којег су обрађене следеће теме
<навести листу подтема сагласно списку>

Осми општи захтев

На страници са обавештењима треба уградити
 • РСС довод за блога пројекта
 • РСС довод са блога ОШ "Херој Радмила Шишковић"
 • Календар пројектних активности (коришћењем услуге Гугл Календар)
 • Листу линкова корисних за завршни испит
 • Листу линкова ОШ "Херој Радмила Шишковић" (сајт школе, сајт предмета, блог школе, итд.)

Девети општи захтев

Импресум треба да садржи информације сличне импресуму овог сајта односно треба да је јасно о ком пројекту је реч, ко су аутори, када је пројекат рађен, веб адреса сајта, е-маил адресе аутора, листа сарадника на изради пројекта,  и другим информацијама које аутори сматрају релевантним.

Десети општи захтев

Ученици треба да сваког часа публикују по један прилог на блогу пројекта са кратким описом шта су радили на часу.

Једанаести општи захтев

Ученици треба да уреде профил на блогу као на следећој адреси.

Дванаести општи захтев

Ученици треба да барем у 5 случајева да дају допринос у креирању/ажурирању садржаја страна својих другова.
То ће доказати тако што ће на блогу публиковати поруку са описом интервенције (ажурирање, унос новог садржаја) и линком ка страни коју су ажурирали. На тој страници треба да се њихово име појави као аутор странице.