ОТ1. Презентација одељења

Подтеме

Ученици

Наставници

Наставни предмети

Екскурзије

Одељенска заједница

Спорт

Наши албуми са фотографијама

Опште препоруке за обраду подтеме

Ученици

Овде је потребно навести све ученике који су у одељењу уз навођење оних који су се придружили накнадно или су напустили одељење из било којих разлога. За сваког ученика направити веб страну на којој ће се навести основни подаци (име и презиме, датум рођења, место рођења, омиљена књига, омиљени спорт, омиљена храна, омиљена боја, омиљени филм, омиљена музика) На страници где су представљени ученици уградити аватар (слика која на неки начин графички представља ученика - може и фотографија ако је имате.

Наставници

Овде је потребно навести све наставнике који су предавали у одељењу са основним подацима (име, презиме, наставни предмет). Замолити наставнике који предају у 8. разреду да нешто кажу о одељењу.
Разредни старешина треба да буде посебно наглашен. Уколико постоје фотографије наставника уградити и њих.

Наставни предмети

Навести списак свих предмета који су изучавани са навођењем имена наставника који су их предавали.

Екскурзије

Навести све екскурзије које одржане са описом локалитета који су посећени. За последњу екскурзију уградити мапу кретања. Уградити и фотографије са екскурзије у виду албума.

Одељенска заједница

Описати одељењску заједницу и улоге које су биле у њој.

Ваннаставне активности

Описати све ваннаставне активности у којима су чланови одељења учествовали. За такмичења навести и пласмане.

Наши албуми са фотографијама

Направити страницу са албумима фотографија (коришћењем услуге Гугл Пикаса) а ако постоје и са видео клиповима.

Опште напомене

У раду могу (и треба) да учествују и остали ученици који могу да приложе фотографије или видео записе. Такође сви ученици треба да помогну аутору давањем информација за рад.

Comments