ОТ2. Мој клуб

Основни подаци о клубу

Блог клуба

Историјат клуба

Где се налазимо

Савези и мреже клуба

Управа клуба

Чланови клуба

Активности клуба

Албуми са фотографијама

Корисни линкови

Контакт подаци

Опште препоруке за обраду подтеме

Основни подаци о клубу

Овде навести основне податке о клубу (правни статус клуба, када је регистрован, по ком закону, делатност клуба, итд.). Делатност клуба детаљно описати водећи рачуна да се опише шири друштвени концепт деловања.

Блог клуба

Направити блог клуба где ће се публиковати информације о активностима клуба. На блогу мора да буде лого клуба (заштитни знак), интегрисан календар дешавања преко услуге Гугле Календар, са кратком информацијом о клубу.

Историјат клуба

Детаљно описати историјат клуба (када је основан, ко су оснивачи, карактеристични догађаји из историјата, и слично).

Где се налазимо

Користећи услугу Гугл Мапе уградити на тој страни локацију седишта клуба.

Савези и мреже клуба

Описати савезе и мреже у које је клуб укључен наводећи основне податке о њима (тачан назив, адресу, контакт податке, и слично).

Управа клуба

Навести списак чланова управе клуба са навођењем функција а за сваког члана Управног одбора направити страницу н којој треба да буде фотографија, са основним подацима.

Чланови клуба

Навести списак тренутних чланова клуба

Активности клуба

Детаљно описати активности клуба у последње три године.

Албуми са фотографијама

Уградити барем два албума са фотографијама из историјата клуба или неке њихове активности.

Корисни линкови

Навести листу корисних линкова

Контакт подаци

Навести контакт податке за клуб (адресу, телефон, епошта, сајт, итд.)

Comments