СЈ2. Писано изражавање

Садржај

 1. 1 Основни ниво
  1. 1.1 CJ.1.2.1. Ћирилично и латинично писмо
  2. 1.2 CJ.1.2.2. Граматички исправна реченица
  3. 1.3 CJ.1.2.3. Експозиторни, наративни и дескриптивни текст и његова организација иу смисаоне целине (уводни, средишњи и завршни део текста)
  4. 1.4 CJ.1.2.4. Препричавање текста
  5. 1.5 CJ.1.2.5. Прилагођавање медијуму изражавања, теми, прилици, и слично; препознавање и употреба језичких варијетета (формалне и неформалне)
  6. 1.6 CJ.1.2.6. Жанрови писане комуникације
  7. 1.7 CJ.1.2.7. Употреба школског издања правописа
  8. 1.8 CJ.1.2.8. Примена правописне норме
  9. 1.9 CJ.1.2.9. Језичка толеранција и став према језику дискриминације и језику мржње
 2. 2 Средњи ниво
  1. 2.1 CJ.2.2.1. Састављање експозиторног, наративног и дескриптивног текста
  2. 2.2 CJ.2.2.2. Састављање вести, реферата и извештаја
  3. 2.3 CJ.2.2.3. Резиме краћег и/или једноставнијег текста
  4. 2.4 CJ.2.2.4. Основне особине говорног и писаног говора
  5. 2.5 CJ.2.2.5. Правописна норма и њена примена
 3. 3 Напредни ниво
  1. 3.1 CJ.3.2.1. Организовање текста у логичке и правилно распоређене пасусе, одређивање прикладног наслова такста и поднаслова деловима текста)
  2. 3.2 CJ.3.2.2. Састављање аргументованог текста
  3. 3.3 CJ.3.2.3. Приказ књиге, репортаже и расправе
  4. 3.4 CJ.3.2.4. Резиме дужег и/или сложенијег текста
 4. 4 Опште препоруке за обраду подтеме

Основни ниво

CJ.1.2.1. Ћирилично и латинично писмо

(Образовни стандард: зна и користи оба писма (ћирилицу и латиницу))

CJ.1.2.2. Граматички исправна реченица

(Образовни стандард: саставља разумљиву, граматички исправну реченицу)

CJ.1.2.3. Експозиторни, наративни и дескриптивни текст и његова организација иу смисаоне целине (уводни, средишњи и завршни део текста)

(Образовни стандард: саставља једноставан експозиторни, наративни и дескриптивни текст и уме да га организује у смисаоне целине (уводни, средишњи и завршни део текста))

CJ.1.2.4. Препричавање текста

(Образовни стандард: уме да преприча текст)

CJ.1.2.5. Прилагођавање медијуму изражавања, теми, прилици, и слично; препознавање и употреба језичких варијетета (формалне и неформалне)

(Образовни стандард: свој језик прилагођава медијуму изражавања (говору, односно писању), теми, прилици и сл.; препознаје и употребљава одговарајуће језичке варијетете (формални или неформални))

CJ.1.2.6. Жанрови писане комуникације

(Образовни стандард: влада основним жанровима писане комуникације: саставља писмо; попуњава различите обрасце и формуларе с којима се сусреће у школи и свакодневном животу)

CJ.1.2.7. Употреба школског издања правописа

(Образовни стандард: зна да се служи Правописом (школским издањем))

CJ.1.2.8. Примена правописне норме

(Образовни стандард: примењује правописну норму (из сваке правописне области) у једноставним примерима

CJ.1.2.9. Језичка толеранција и став према језику дискриминације и језику мржње

(Образовни стандард: има изграђену језичку толеранцију и негативан став према језику дискриминације и говору мржње)

Средњи ниво

CJ.2.2.1. Састављање експозиторног, наративног и дескриптивног текста

(Образовни стандард: саставља експозиторни, наративни и дескриптивни текст, који је јединствен, кохерентан и унутар себе повезан

CJ.2.2.2. Састављање вести, реферата и извештаја

(Образовни стандард: саставља вест, реферат и извештај

CJ.2.2.3. Резиме краћег и/или једноставнијег текста

(Образовни стандард: пише резиме краћег и/или једноставнијег текста

CJ.2.2.4. Основне особине говорног и писаног говора

(Образовни стандард: зна основне особине говорног и писаног језика*

CJ.2.2.5. Правописна норма и њена примена

(Образовни стандард: зна правописну норму и примењује је у већини случајева

Напредни ниво

CJ.3.2.1. Организовање текста у логичке и правилно распоређене пасусе, одређивање прикладног наслова такста и поднаслова деловима текста)

(Образовни стандард: организује текст у логичне и правилно распоређене пасусе; одређује прикладан наслов тексту и поднаслове деловима текста

CJ.3.2.2. Састављање аргументованог текста

(Образовни стандард: саставља аргументативни текст

CJ.3.2.3. Приказ књиге, репортаже и расправе

(Образовни стандард: пише приказ (књиге, филма, позоришне представе и сл.), репортажу и расправу

CJ.3.2.4. Резиме дужег и/или сложенијег текста

(Образовни стандард: пише резиме дужег и/или сложенијег текста
CJ.3.2.5. Примена правописне норме
(Образовни стандард: зна и доследно примењује правописну норму

Опште препоруке за обраду подтемеComments